BRANDSKYDDSKONTROLL

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen.


Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett itdigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand skall den som utför brandskyddskontrollen även påtala detta.

Brandskyddkontrollen har i flera fall räddat villor från att brinna ner. Du kan läsa om några exempel här:

Kakelugn i Ängelholm | Energikassett i Höganäs

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperaturförhållanden
  • Tryckförhållanden och täthet
  • Drift och skötsel

Brandskyddskontrollen omfattar hela värmeanläggningen samt taket och skyddsanordningarna. Den som utför kontrollen måsta därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.

Brandskyddskontrollen ska ske med de intervall som Räddningsverket har bestämt. Beroende på vilken typ av anläggning du har och hur den används är intervallet 2, 4 eller 8 år.