SOTNING

Varför Sotning!

En stor del av våra arbeten är fortfarande sotning (rengöring). Sotningen görs enligt lag och är till för att minska uppkomsten av brand, t.ex. soteld.

Brandskyddskontrollen har tillkommit för att i ett tidigt skede upptäcka de eventuella brister på eldstäder och rökkanaler samt minska antalet eldstads relaterade bränder.

Vi utför även ekonomisotningar och driftsäkerhetssotningar då de lagstadgade frister som Räddningsverket beslutat enbart syftar för brandsäkerhet och inte tar hänsyn till de driftstörningar som kan uppstå då sot och aska fastnar i eldstaden och på rökkanalsväggar.