Skip to main content

Sotarna i eksjö

Last Updated on 2024-01-06 by Admin

Vi finns i Eksjö och Västervik och här i dessa kommuner ansvarar vi för den lagstadgade sotningen och brandskyddskontrollen på uppdrag av kommunerna. 

Kundtjänsten och administrationen är placerad i Ronneby och här arbetar 3 stycken. 

Vill du komma i kontakt med oss så når du oss på 010 – 410 25 60

Vad ska jag tänka på innan sotaren/brandskyddsteknikern kommer?

  • Stege ska vara framtagen och ev. rest.
  • Det ska finnas godkända takskyddsanordningar så att sotaren/teknikern ska kunna gå upp på taket och arbeta säkert.
  • Du behöver inte vara hemma, men du måste ge sotaren åtkomst till din fastighet så sotaren/teknikern kan gå in och nå eldstaden inifrån. Vid brandskyddskontroll följer teknikern skorstenen  i hela sin längd och behöver även åtkomst till vinden.  Förbered gärna genom att öppna garderober, schakt och lucka till vind.
  • Är du inte hemma, meddela sotaren/teknikern om det är ok att gå in och du löst det så att hen kan komma in.
  • Invändigt: Det är viktigt att det inte finns föremål runt eldstaden som är i vägen för sotaren. Ta bort mattorna och flytta undan möblerna och ta bort andra ömtåliga saker.  Arbetet måste utföras i en bra arbetsmiljö. Normalt sett ska det inte komma in sot, men det finns alltid en risk att det kommer ut en del ändå.
  • Ha ett kärl tillgängligt som sotaren kan tömma sotet i. Det ska vara ett rymligt metallkärl med lock och sedan någon form av skyffel till det.
  • Har du saker du är rädd om som befinner sig i närheten kan du lägga över ex. med plast eller tidningar.
  • Under vintern är det viktigt att du ser till att takstegen inte är täckt med snö och att vägen fram till markstegen är skottad och halkfri.

SSR

Vi är medlemmar i Sveriges Skorstensfejares Riksförbund. Det är vår arbetsgivar- och branschorganisation och närmare 99% av Sveriges sotningsföretag är anslutna hit. 
Kansliet finns på Styrmansgatan 19 i Stockholm där finns assisterar sotningsdistrikten runt om i landet med frågor som rör bland annat arbetsrätt, juridik, tekniska frågor och IT-support.

Kommunal

Vi har kollektivavtal med Kommunal. Avtalet styr löner och övriga anställningsvillkor för våra sotare. Kollektivavtalet styr vad som gäller på arbetsplatsen.

ISO Certifiering

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015

Klicka på bilderna ovan för att komma till organisationernas hemsida.