Skip to main content

Övriga tjänster

Last Updated on 2024-01-05 by Admin

Vi på sotningsdistriktet kan göra så mycket mer än bara sota och utföra besiktningar. Det finns några andra tjänster du kan beställa från oss:

 • Extrasotning på tur

  Den lagstadgade sotningen utförs endast i brandförebyggande syfte, däremellan kan värmepannor och lokaleldstäder behöva rengöras oftare och mer ingående för bästa effektuttag, vilket ofta leder till missförstånd om den lagstadgade sotningens omfattning. Extrasotning på tur innebär att vi lägger in en sotning nästa gång någon av våra sotare är i ditt område. Du får då en avisering cirka 10 dagar innan vi kommer att besöka ditt hus. Det kan då ta 10 – 15 veckor innan vi passerar ditt område nästa gång. Denna sotning kostar lika mycket som en ordinarie sotning

 • Extrasotning utanför tur

  Om du har särskilda önskemål om när du vill ha sotningen utförd kan vi åka till dig så fort vi har en ledig tid. Förutom den ordinarie kostanden för själva arbetet tar vi då betalt för körning fram och åter till ditt hus, som din beställning orsakar. Du får då sotningen utförd på den tid som du själv bestämmer.

 • Borttagning av fågelbo

  Om du har fått ovälkomna gäster i din skorsten. Det kan vara fågelbon, fåglar eller andra djur så kan vi hjälpa dig med det. 

  Läs mer ▶️

 • Borttagning av tjära

  Om man eldar fel eller använder felaktigt bränsle kan det bildas tjärbeläggningar i skorstenen. Dessa går inte bort vid den vanliga sotningen, utan det måste till andra metoder eller kraftigare verktyg. 

  Läs mer ▶️

 • Råd och anvisningar

  Om du funderar på att installera en braskamin i befintlig skorsten eller ska nyinstallera en eldstad kan det vara bra att fråga sotaren först. Du kan ringa in till kundtjänst och be att få tala med en skorstensfejartekniker. Denne ringer då upp dig på avtalad tid och du kan få svar utan kostnad på generella frågor om skorstenar och eldstäder. Om du däremot har specifika frågor som gäller din fastighet kan det vara svårt att svara på det utan att undersöka skorstenen på plats. Det kallas då “Råd och anvisningar” och en tekniker kommer då ut till dig på en bokad tid till ett fast pris. 

  Det kan vara en god idé att kontrollera med sotaren innan du går vidare med ditt inköp, då vet du att du gör rätt från början. 

  Läs mer ▶️

  Observera att detta inte är någon besiktning av eldstaden. Vill du ha din befintliga eldstad kontrollerad ska du i stället beställa en statuskontroll som du hittar här ▶️

Länkar

Elden

Varje gång vi tänder en eld återuppstår en av mänsklighetens viktigaste upptäckter. Inga andra livsformer på jorden kan använda sig av eld och att tända eld och att hålla liv i elden var en avgörande färdighet hos de första människorna.

Nästan alla folkslag har använt sig av eld. I så gott som alla religioner är elden ett viktigt element. Det var elden som utgjorde försvar mot kylan och nattens faror och de som uppehöll sig nära elden belönades med värme och trygghet. Ljuset från elden var det goda och mörkret därutanför var det onda. Elden har samtidigt farliga och utplånande krafter.

I den gamla folktron fanns det stränga förhållningsregler i förhållande till elden. I den norska ”Bunderegler” från 1867 står det att om någon gick emellan en gravid kvinna och elden skulle barnet bli skelögt. En brand lämnar märken för livet och i kapitlet ”Angrepp med eld” finns i det 2500 år gamla kinesiska boken ”Krigskonsten” en beskrivning av elden som så riskabel att den skulle användas som sista utväg under krig.

Många kulturer hyllar däremot elden och till exempel eldfestenUp Helly Aa” på Shetlandsöarna. En blandning av fest efter julen och en hyllning till öarnas förflutna som norskt land, där man bland annat sjösätter små vikingaskepp som man sedan tänder eld på.