Skip to main content

Besiktningar

Last Updated on 2024-01-03 by Admin

Det här är de olika typer av besiktningar som vi utför. Observera att besiktningar och inspektioner inte berättigar till ROT-avdrag. Välj ut den besiktningstyp som är aktuell för dig och klicka på “läs mer” för att komma till rätt sida.

  • Installationsbesiktning

   För att vara säker på att installationen är brandsäker och rätt utförd bör Du beställa en besiktning av nyinstallerad eldstad och skorsten av skorstensfejarmästaren. Han kontrollerar att installationsanvisningarna har följts och att det inte finns några otätheter i skorstenen. Vid installation av eldstad eller skorsten krävs ofta en bygganmälan till kommunens byggnadsnämnd. 
   Läs mer ▶️

  • Statuskontroll

   Rökkanaler och eldstäder utsätts för hårda påfrestningar vid eldning samt väder och vind under lång tid. Om ni är osäker på hur er skorsten mår, eller kanske redan renoverat er skorsten och vill veta att det blivit bra gjort föreslår vi en statuskontroll som säkerställer att det inte föreligger risk i samband med eldning samt att funktionen är korrekt. 
   Läs mer ▶️
  • Överlåtelsebesiktning

   Det är vanligt med tvister i samband med köp av hus. Det ställs stora krav på att köparen noggrant skall kontrollera huset så att det inte finns några fel. En brist som kan upptäckas av skorstensfejaren räknas inte som ett dolt fel. För att undvika obehagliga dyra överraskningar efteråt är det viktigt att du låter en sakkunnig undersöka eldstäder och skorstenar innan köpet. 
   Läs mer ▶️
  • Sprängbesiktning

   I samband med sprängningar och andra markarbeten blir det lätt skador i skorstenar och eldstäder. Risken är störst för kakelugnar. För att inte behöva betala för gamla skador skall du som tänker utföra sprängningsarbeten, beställa besiktning av kringliggande fastigheter. Efter sprängningsarbetena skall en efterbesiktning utföras. Hur denna typ av besiktning skall gå till finns fastställd i svensk standard SS 460 48 60. 
   Läs mer ▶️
  • Obligatorisk ventilationskontroll – OVK

   Vi hjälper dig att få en bättre inomhusmiljö med obligatoriska ventilationskontroller. Under OVK-besiktningar kontrollerar vi ventilationssystemets tekniska delar och föreslår även åtgärder för att minska energianvändningen för ventilationen, utan att det medför sämre inomhusklimat.
   Läs mer ▶️
  • Råd och anvisningar

   Om du funderar på att installera en braskamin i befintlig skorsten eller ska nyinstallera en eldstad kan det vara bra att fråga sotaren först. Du kan ringa in till kundtjänst och be att få tala med en skorstensfejartekniker. Denne ringer då upp dig på avtalad tid och du kan få svar utan kostnad på generella frågor om skorstenar och eldstäder. Om du däremot har specifika frågor som gäller din fastighet kan det vara svårt att svara på det utan att undersöka skorstenen på plats. Det kallas då “Råd och anvisningar” och en tekniker kommer då ut till dig på en bokad tid till ett fast pris. 
   Läs mer ▶️