Skip to main content

Markstege

Last Updated on 2023-12-29 by Admin

Många olyckor sker när sotaren ska ta sig från marknivå upp till takfoten. Den främsta orsaken är att stegen välter in sidled eller glider bakåt på grund av att den inte är tillräckligt förankrad.

Arbetsmiljöverkets AFS 2004:3 reglerar utformning och användning av stegar, där står bland annat att stegen måste vara typkontrollerad enligt svensk standard SS 2091, vilket våra stegar är. Det står också att anliggande stegar längre än 5 meter och fristående stegar högre än 3 meter måste stagas eller förankras. Arbetsmiljölagen säger också bland annat att stegar måste kontrolleras och underhållas för att förebygga olyckor.

GODKÄNDA STEGAR
Stegarna ska vara testade och typkontrollerade av SP och uppfylla svensk standard SS 2091 i enighet med arbetsmijöverkets föreskrift AFS 2004:3. Lösa anliggande stegar kan inte CE märkas, förutom för fast montering på tak.

DE VANLIGASTE OLYCKSORSAKERNA
För att kunna arbeta säkert på en stege så är det viktigt att förstå de vanligaste olycksorsakerna. Den i särklass vanligaste orsaken till olyckor med anliggande stegar är att stegen antingen välter i sidled eller att stegbasen glider iväg ut från väggen.

De stegar som sotaren ska använda ska vara förankrade i toppen med ett fast glidskydd. Observera att glidskyddet inte får vara fäst i hängrännan, den tål inte den belastning som kan uppstå vid ett plötsligt ryck i stegen. Markens bärighet är också en väldigt viktig faktor att ta hänsyn till så kontrollera alltid marken och säkerställ att den tål belastningen från stegen.

Inspektera stegen regelbundet

Glapp i infästningen

Kontrollera att det inte är något glapp i infästningen mellan stegpinne och sidoprofil.

Synliga skador

Se till att det inte har uppstått några skador så som bucklor eller sprickor på sidoprofiler och stegpinnar. Titta extra noga på sidoprofilernas fria ändar, skador där kan vara extra farliga.

Glidskydden

Glidskydd får inte vara för slitna eller blivit allt för gamla och hårda.

Stegpinnarna

Säkerställ att stegpinnarna inte är nedsmutsade med exempelvis målarfärg, lera eller liknande som kan påverka halkskyddet.

Låsen

Låsmekanismer måste vara i bra skick och låsa ordentligt.

Säkerhetsanordningar

Om det finns andra säkerhetsanordningar på stegen, exempelvis en stegfot, kontrollera att den är i gott skick och sitter fast ordentligt.


Använd rätt längd på stegen

Rubrik

Text

Länkar

Länkar här