Skip to main content

Skorstensstege

Last Updated on 2023-12-29 by Admin

Här kommer snart mer information om skorstensstege

Fallhöjd under 4 meter

Branschråd: Vid mindre skorstenar som överstiger 1,2 m accepterar sotningsbranschen en stegplatta på minst 0,35 x 0,30 m, se SS 831336 (2). Stegplattan placeras max 0,5 m under skorstenens krön.

Fallhöjd över 4 meter

Vid fallhöjd över 4 meter förses stegen med ryggskydd. Branschråd: Vid mindre skorstenar som överstiger 1,2 m accepterar sotningsbranschen en stegplatta på minst 0,35 x 0,30 m, se SS 831336 (2). Stegplattan placeras max 0,5 m under skorstenens krön.

Större skorsten

Vid större skorstenar skall en plattform på minst 0,30 x 0,60 m placeras max 0,5 m under skorstenens krön. Plattformen skall förses med räcke höjd 1 meter.

Rubrik

Text

Länkar

Länkar här