Skip to main content

Sprängbesiktning

Last Updated on 2023-12-29 by Admin

Sprängbesiktning beställs och betalas av den som ska utföra sprängningen. Du som fastighetsägare behöver inte göra något mer än att låta kontrollanten utföra sitt arbete. 

Du behöver inte tillåta att sprängbesiktningen genomförs, men skulle sprickor i murstocken uppstå, har du svårare att bevisa att de inte fanns där innan sprängningen, därför är det en god idé att tillåta besiktningen.

Rubrik

Text

Länkar

Länkar här