Skip to main content

Takbrygga

Last Updated on 2024-01-03 by Admin

Gångbrygga ska finnas på tak för förflyttning och förankring av personlig fallskyddsutrustning, vid besiktning, underhåll och tillträde till fasta arbetsplatser på tak då:

  • Taklutningen överstiger 6 grader. Även vid lägre lutningar vid hala eller ömtåliga materal eller vid frekvent användning. Till hala material räknas rostfri plåt, aluzink, och dik tak. Snö, frost, is och rimfrost försämrar kraftigt friktion mella sko och underlag.
  • Om fallhöjden överstiger 2 meter. 

Gångbrygga ska, om den inte är en del av tillträdesled till fast arbetsställe, avslutas cirka 2 meter från gael eller takkant. Detta för att minska risken för pendelfall.

Gångbryggan ska minsk uppfylla kraven i EN 516:2006, klass 2 (avsedd för förankring av personlig fallskyddsutrustning) och typ B (bredd 350 mm och uppvikta kanter).

Gångbrygga på sadeltak och pulpettak bör alltid placeras 1 meter nedanför nock. Nockräcke och andra förankringsanordningar kan placeras närmare nock. Vid pulpettak med lägre lutning än 30 grader kan gångbrygga behöva placeras längre ner än 1 meter.

Vid kortare sträckor än 5 meter är det inte optimalt med vajersystem på gångbryggor. I dessa fall accepteras att man använder dubbla kopplingslinor vid förflyttning.

På tak till enfamiljsbostäder eller liknande krävs tillträdesled i form av gångbrygga om takstegen mynnar längre än 60 cm från skorstenen om taklutningen överstiger 6 grader. I övrigt krävs att det finns möjlighet att förankra sig vid vistelse på andra delar av taket vid tillsyn och mindre åtgärder på taket, till exempel rengöring av vattenavgångar, snöskottning och byte av enstaka takpannor. Förankringsanordning kan, oberoende av taklutning utgöras av nockräcke, som bör avslutas 2 meter från gaveltakkant. 

Bilder

Länkar

Länkar här