Skip to main content

Tjärfräsning

Last Updated on 2023-12-29 by Admin

För mycket tjära i skorstenen? Vi löser problemet! 

Charmiga gamla skorstenar kan föra med sig fula, illaluktande och brandfarliga problem om de har blivit fyllda med sot och tjära – och då krävs det ordentliga åtgärder. 

Tjäran blir ofta synligt i oanvända svala vindsutrymmen, eftersom tjärpartiklarna särskilt agglomererar i toppen av skorstenen, och sprids sedan till närliggande golv, tak och väggar.

Tjära bildas när förbränningen i vedspisen inte är tillräckligt varm för att förbränna vedens tjärgaser ordentligt, och vattenångan i röken svalnar till mindre än 50 grader. Då sätter sig tjärpartiklarna på insidan av skorstenen istället för i form av sot. 

Vanliga orsaker till att skorstenen inte värms upp tillräckligt är att den är för stor eller dåligt isolerad. För att förhindra snabb kylning av röken i en överdimensionerad och kall skorsten kan du göra skorstenens area mindre. I samband med att du minskar arean kan du också isolera skorstenen. 

Risk för skorstensbrand

Det är när tjäran i skorstenen antänds som det startar en soteld. Det är därför ytterst viktig att elda rätt och förebygga tjära. Om tjäran ändå bildas är det viktigt att du ser till att den tas bort så fort som möjligt. Tjära bildas vid dålig förbränning av bränslet. Dålig förbränning kan förhindras genom att elda rätt. Eldar du med ved med en bra fukthalt på ca 16-20 % och med tillräckligt mycket förbränningsluft bör du få till en bra förbränning.

Tjäran är väldigt energirik och har en låg antändningstemperatur. Tjäran brinner kraftigt och elden kan starta redan vid låga temperaturer i skorstenen. En soteld brinner häftigt och driver upp temperaturen till närmare 1300 grader i skorstenen. Skorstenar är dimensionerande för ca 450 grader.

Märker du eller misstänker du att du har tjära i skorstenen införskaffa tjärborttagningsmedel eller avsotningsmedel för att bekämpa risken för soteld. Det finns att köpa i byggvaruhandeln. Det är alltid bättre att åtgärda problem med tjärbildning tidigt, innan tjäran satt sig för hårt. Användandet av ett tjärborttagningsmedel är enkelt, instruktioner följer med.

Är du osäker på om du har fått bukt med tjäran kan du alltid kontakta en sotare som kan kontrollera och hjälpa er med specialverktyg att ta bort all tjära. Tjära i skorstenar tas inte bort med vanliga sotningsredskap utan måste mekaniskt tas bort med specialverktyg.

Rubrik

Text

Länkar

Länkar här